Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


Je mag je inschrijven als woningzoekende als:

Je 18 jaar of ouder bent.

 

Huurwoning versus inkomen
Schrijf je je in voor een huurwoning, dan vragen wij je ook om actuele inkomensgegevens. Verdien je (samen) meer dan € 44.655, dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Aan mensen met een inkomen boven € 40.024 mag de corporatie maximaal 10% van de gemuteerde woningen toewijzen. Het inkomen wordt getoetst op het moment dat wij je een huis aanbieden. Op het moment van toewijzing vragen wij je een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen of de meest recente jaaropgave. Schrijf je je in voor een huurwoning, vraag deze inkomensverklaring dan al vast aan bij de Belastingdienst. Je hebt bij het online aanvragen van deze verklaring jouw DigiD code nodig.

Passend toewijzen
Je hebt het ongetwijfeld gehoord of gelezen: sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden hanteert ook Wonen Delden de wettelijke inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

Wat betekent dat voor jou als woningzoekende?
Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 633,25*
Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 678,66 *
(* = prijspeil 2021, netto huurprijs)

Huurtoeslaggrens
Hieronder kun je zien welke inkomensgrens voor jou van toepassing is.
Eénpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: € 23.725
Meerpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: € 32.200
Eénpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: € 23.650
Meerpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: € 32.075 (deze grens geldt al als één van de personen uit het huishouden boven de AOW leeftijd is: geboren vóór 1 september 1954)

Inkomensgrenzen
Als je inkomen (door ons getoetst aan de hand van een IBRI*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan kom je in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan € 633,25 óf € 678,66 (afhankelijk van jouw gezinsgrootte).

*)= Inkomensverklaring, op te vragen via online via ‘Mijn Belastingdienst‘ of telefonisch bij de belastingdienst.

Tweehurenbeleid
In sommige situaties passen we de huurprijs aan je inomen aan, we noemen dit ons 'Tweehurenbeleid'. Dit staat dan bij de advertentie vermeld. Als jouw inkomen lager is dan de huurtoeslaggrens en de huurprijs hoger dan de maximale grenzen van € 633,25 óf € 678,66 (afhankelijk van je gezinsgrootte) dan wordt de huurprijs verlaagd tot dat niveau. 

Inkomenstoets
Wil je reageren op een huurwoning? Zorg dan dat je, vóórdat je reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om jouw inkomen te toetsen voordat wij je een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de meest recente originele IBRI V of D wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2019 of 2020. Een inkomensverklaring (IBRI) kun je downloaden via mijn Belastingdienst (met DigiD) of gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa 5 werkdagen voordat je het formulier in je bezit hebt. Vraag het dus op tijd aan! 

Dus: Geen inkomensverklaring (IBRI)? → Geen woning!

Weigering toewijzing woning
In de praktijk blijkt dat kandidaten met relatief lange inschrijfduur regelmatig woningen niet aanvaarden. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenste huurderving leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet aanvaardt zal daar een gegronde reden voor moeten zijn. Als een kandidaat na drie toewijzingen de woning nog niet heeft aanvaard wordt er een half jaar geen toewijzing gedaan. Na dat halve jaar kan er opnieuw gereageerd worden.