Hoe werkt de toewijzing?

Wonen Delden wijst woningen op inschrijftijd

De langst ingeschreven kandidaat die bovenaan de lijst staat, krijgt hiervan bericht per mail. Heeft de kandidaat bij nader inzien geen belangstelling? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt automatisch de volgende kandidaat op de lijst een voorlopige aanbieding. 

Wijzigingen in het toewijzingsbeleid sinds 1 januari 2020 

Wonen Delden wijst maximaal 10% van de nieuw beschikbare woningen toe aan mensen met een middeninkomen. Een middeninkomen is een inkomen tussen € 39.055,- en € 43.574,- (prijspeil 2020). Wonen Delden komt deze woningzoekenden tegemoet omdat zij vaak tussen wal en schip vallen. Hun inkomen is te laag voor een koopwoning, en te hoog inkomen voor sociale huur.

De leeftijdsgrens voor toewijzing van jongerenwoningen is maximaal 22 jaar.

Hoe werkt de toewijzing van garages en parkeerplaatsen? 
Een garage mag uitsluitend voor stalling van een voertuig worden gebruikt, en niet voor werkzaamheden of opslag.